Kerkelijk jaar / jaar des Heren 2016 & 2017

Dit boekje over de kerk van Overhoven is aangekondigd bij het begin van de advent 2016. Vanaf de eerste adventszondag, 27 november 2016, kon worden ingeschreven op het boekje.

Met de advent begint traditioneel het kerkelijk jaar. De eerste zondag van de advent is gelijk aan de laatste zondag van november (27, 28, 29 of 30), als 25 december, Eerste Kerstdag, valt op zondag, zaterdag, vrijdag of donderdag. Valt 25 december op woensdag, dinsdag of maandag, dan valt de eerste adventszondag op 1, 2 of 3 december.

In het chronogram op de volgende bladzijde worden de jaartallen 2016 & 2017 gecombineerd.

Een chronogram of jaartalvers is een bij voorkeur Latijnse tekst die niet alleen vertelt wat er gebeurd is of gebeurt, maar die ook het jaartal bewaart. Dit jaartal is gelijk aan de som van de Romeinse cijferletters die vergroot en gekleurd worden weergegeven: I = 1; V/U = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000.

Een kerkgebouw verwijst naar een hogere werkelijkheid door de ligging, de architectuur en de versiering.

Bij de kerk van Overhoven zijn het met name de gebrandschilderde ramen die des te meer zullen ‘spreken’ als ook wordt ‘verstaan’ wat deze uitbeelden.

Dit wordt benadrukt door het bovenstaande chronogram dat de jaartallen 2016 (Open Monumentendag) en 2017 (verschijningsjaar van het boekje) verbindt.

Beelden van het Heilig Hart en OLV van het Heilig Hart, gemaakt door Gerard Hack (1893-1975), Maastricht. Beide beelden passen in de Beuron-stijl, die strikt religieus gericht is. Over het Mariabeeld wordt getuigd [I] dat het al in de noodkerk, later Oos Kaar, heeft gestaan, dus ca. 1925 moet zijn gemaakt. Toen de kerk was gebouwd werd dit beeld geplaatst in de Mariakapel. Van daaruit werd het bij volks- missies ‘door grote maagden’ naar het priesterkoor gedragen. Het beeld met de staande door de linker-hand van Maria gesteunde Jezus lijkt een compromis tussen de originele versie van Issoudun (1860) en de sinds 1875 door het Vaticaan goedgekeurde versie.
Tot 1980 stonden beide beelden ter weerszijden van het priesterkoor. [II] Lange tijd hebben de beelden in de sacristie gestaan. Nu staan ze in de doopkapel.

[I] Parochiearchief nr. 93 (tevens correspondentie met Moonen).

[II] Op een door Marijke Geilen gestuurde foto (datum onbekend)  staat het Mariabeeld rechts van het priesterkoor, het H. Hartbeeld op het tabernakel van het St.-Barbara-altaar.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb