Acolieten

De voornaamste taken van een acoliet zijn:

* Het assisteren van de voorganger tijdens een kerkdienst.

* Zij reiken de voorganger alles aan wat deze zoal nodig heeft.

* De voorganger helpen bij het uitdelen van de hosties en begeleiding van misdienaars.

* De voorganger bij een uitvaart ondersteunen. 

* Zij dragen speciale kleding die aanwezig is in de sacristie.

* Voor de wekelijkse diensten in de kerk krijgen de acolieten een rooster waarop vermeld staat wanneer zij geacht worden tijdens de viering te assisteren.

* Voor speciale vieringen, uitvaart en huwelijk, worden zij tijdig gebeld met de vraag om in deze viering te assisteren.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Werkgroepen'.