Beeld Heilig Hart

Aan de noordwestzijde van de H. Hart van Jezuskerk in de wijk Overhoven bevindt zich als onderdeel van de bakstenen erfscheiding, een Heilig Hartbeeld. Het H. Hartbeeld (van Franse steen) is geplaatst op een sokkel van bakstenen en voorzien van het opschrift "Feest van het H. Hart, 1943" (opschrift aan de achterzijde, erg verweerd). Op de sokkel komen meerdere symbolen voor, die de betekenis van de H. Hartverering verduidelijken. Aan de voorzijde een kruis, lans en hysopstengel met spons. Mogelijk nog resten van een stralenkrans. Links op de sokkel een lam met kruisvaan, liggend op gesloten boek met zegels. Geflankeerd door het Christusmono­gram en een kelk met hostie en korenaren. Rechts tus­sen de letters Alfa en Omega (verwijzend naar de schrifttekst "Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde" apoc. 21.6), een pelikaan die met ge­spreide vleugels de jongen in het nest voedt met zijn bloed (symbool van de zichzelf wegschenkende liefde van Christus).

Het beeld is in de steenhouwerij Laudy op de Steenweg vervaardigd. Aanvankelijk wil Ch. Vos een beeld maken van een Christus, die zijn hart op de hand aan de mensen toont. Dit ontwerp is door het bisdom afgekeurd. Het was in strijd met kerkelijke voorschrif­ten. De intronisatie vond plaats op 8 juli 1943. Door de bezetter waren openbare kerkelijke plech­tigheden verboden. Tijdens het lof in de kerk ging daarom alleen een kleine afvaardiging van de aanwezi­gen naar buiten voor de inzegening.

Jezus staat frontaal ten voeten uit op de sokkel. Zijn hoofd is licht naar rechts gebogen en kijkt omhoog. Hij draagt een mantel die tot zijn voeten reikt. Zijn rechterhand wijst naar zijn hart, zijn linkerarm met geopende hand houdt hij langs zijn lichaam.

Bron: www.charlesvos.nl

Klik op deze link voor nog meer achtergrondinformatie over het Heilig Hart beeld.

Ontwerp H. Hartbeeld

Waarschijnlijk betreft dit beeld het originele dat door de Bisschoppelijke Commissie is afgekeurd. Jezus heeft in zijn linkerhand ter hoogte van de borst het hart zichtbaar vast. De onderkant van het ontwerp is nauwelijks uitgewerkt. Het typische is dat bij de definitieve versie de beweging van de linker- en achterarm zijn omgekeerd. Het hart is niet meer zichtbaar. De stijlkenmerken komen verder in grote mate overeen.

Ontwerp
Particulier bezit 
Gipsen beeld, 60cm, circa 1940-1941.

Maak jouw eigen website met JouwWeb