Beeld Heilig Hart

Het beeld van het Heilig Hart bij de toren werd ingezegend op zondag 4 juli 1943 tijdens het lof in de late namiddag. De beeldhouwer, Charles Vos, werd beperkt door de afmetingen van het blok Franse zandsteen. De kroniekschrijver MSC noteert:
Een eerste ontwerp waarbij de Christus-figuur het hart als op de handen aan de menschheid hartstochtelijk toestak werd door het Bisdom afgekeurd, ondanks de verdediging door P. de Gier. De kunstenaar dacht zich nu de Christus als op ons toesnellend, gedreven door medelijden en liefde, toonende zijn Hart. Die afwijking van het gewone statische was oorzaak dat niet ieder het aanstonds mooi vond.

Klik op deze link voor nog meer achtergrondinformatie over het Heilig Hart beeld.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".