Avondwake

Op de avond vóór de uitvaart is het mogelijk om in onze kerk een avondwake te houden. Als u dat wenst kunt u dat kenbaar maken aan de uitvaartondernemer. Een avondwake in onze parochie is een viering waarin we met woord en gebaar, symbolen en muziek stilstaan bij het leven van de overledene. De voorbereiding en uitvoering van de avondwake is in handen van twee vrijwilligers uit de Avondwakegroep. Voorafgaand aan de avondwake vindt een gesprek plaats met de familie over de wensen en mogelijkheden, teneinde de invulling een zo persoonlijk mogelijk karakter te geven. Wanneer de familie een avondwake wenst maakt een van de leden van de Avondwakegroep telefonisch een afspraak voor een huisbezoek. De contactpersoon van de Avondwakegroep is mevr. L. Bosman, telefoon: 06-53120088.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Levensmomenten'.