Opaline

Tot eind jaren “60 van de vorige eeuw heeft in de Kapel van het Franse Klooster een uniek kunstwerk gehangen uit 1932. Dit glaskunstwerk, een zgn. Opaline, beeldt het H. Hart van Jezus uit en is van de hand van de glazenier Joep Nicolas. Het is destijds geschonken aan de “Zusters van de Goddelijke Voorzienighied” voor hun Kapel in het voormalige ziekenhuis. Eind jaren “60 ontving de parochie “H. Hart van Jezus” in Overhoven-Sittard dit kunstwerk van de zusters, maar kreeg nog geen plaats in de parochiekerk. De heer Ermans heeft zich destijds over het Opaline ontfermd. Na zijn vertrek uit Overhoven heeft de Stichting “Overhoven luidt de Klok” het mogelijk gemaakt het Opaline weer in ontvangst te nemen. Op 19 juni 2005 is de Opaline plechtig ingezegend en hangt nu voor aan de rechterkant in onze parochiekerk.

De Opaline 'hangend' in de Kapel van het Franse Klooster (circa. 1932).

De Opaline in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard.

Klik op deze link voor nog meer achtergrondinformatie over de opaline.

Maak jouw eigen website met JouwWeb