Jozef

Jozef van Nazareth

Jozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de voedstervader of pleegvader van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Mattheus genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob.
In het boek Lucas hoofdstuk 1, vers 26-38 wordt melding gemaakt dat de aartsengel Gabriel aan Maria berichtte dat zij een zoon ter wereld ging brengen zonder gemeenschap met een man gehad te hebben. Sommige personen kunnen dit niet geloven en zijn van mening toegedaan dat Jezus toch de zoon is van Jozef en Maria.
De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep. Later wordt hij niet meer genoemd, terwijl Maria dat wel wordt; mogelijk was hij al overleden toen Jezus optrad. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was zo rond 30 na Christus.
In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus.
Jozef wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria) en sinds 1955 op 1 mei (Jozef als arbeider).

Patroon- en beschermheilige

De Heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Verder is hij patroonheilige van België en wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, van het huisgezin en van stervenden.
Paus Pius IX heeft de Jozef in 1870 - met het decreet Quemadmodum Deus - uitgeroepen tot beschermer van de kerk. Paus Johannes XXIII heeft hem beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie gemaakt.

Klik hier om  terug te gaan naar "Andere iconen".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb