Misdienaars

Vanuit ons kinderkoor zijn ook kinderen actief als misdienaar in onze parochie. De misdienaars helpen tijdens de vieringen. Ze worden begeleid door de aanwezige acolieten. In afwisseling met zang bij het kinderkoor helpen ze met misdienen. Tijdens het evangelie en de communie staan de misdienaars met flambouwen naast de pastoor. Bij het klaarmaken en opruimen van het altaar helpen ze mee, ze brengen bijvoorbeeld de kelk, kannetjes met water en wijn en een schaal en kan water voor de handwassing. Jaarlijks wordt er, samen met het kinderkoor, een uitstapje georganiseerd. Kinderen die graag misdienaar willen worden zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via het parochiecentrum, kinderkoor of iemand van het pastoraal team.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Werkgroepen'.