8. Pelikaan met kuikens

De moederpelikaan die, zo dacht men, met haar eigen bloed haar jongen voedt wordt al in vroegchristelijke tijden beschreven als symbool voor Christus die zijn bloed heeft vergoten tot redding van de wereld. De bloedgift van de vogel berust op het feit dat de moeder-pelikaan een opvallende broedvlek op de borst vertoont. Een vroegchristelijk geschrift, Physiologus (rond het jaar 200), ligt aan de basis van dit symbool, dat veelvuldig in de kerkelijke kunst is toegepast. In de tijdens de uitstelling van het Allerheiligste gezongen hymne Adoro Te (13de eeuw), toegeschreven aan Thomas van Aquino, wordt Jezus in de een na laatste strofe (hieronder weergegeven na de eerste) aanbeden als getrouwe pelikaan.

Adoro te devote,
latens Deitas
Quæ sub his figuris
vere latitas;
Tibi se cor meum
totum subjicit,
Quia te contemplans
totum deficit. 
Pie Pelicane
Jesu Domine,
Me immundum  munda
tuo sanguine:
Cujus una stilla
salvum facere
totum mundum quit
ab omni scelere.

Ik aanbid U,   
verborgen God
die in deze gedaante
waarlijk schuilt
U onderwerpt zich
heel mijn hart,
Want U beschouwen
kan het niet.
Getrouwe pelikaan,
Heer Jezus,
reinig mij, onreine,
met uw bloed,
waarvan één drop
vermag te redden
heel de wereldvan alle zonde.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb