Paulus

Aan het zwaard, dat symbool staat voor zijn martelaar-schap, ergens tussen de jaren 64 en 68, ten tijde van de regering van keizer Nero, herkennen we de apostel. Waarschijnlijk is voor hem gekozen op deze plaats, tegenover Augustinus, omdat deze heel vaak citeert uit de brieven van Paulus en Augustinus zich speciaal aange-sproken voelde door de beeldspraak van 2 Kor 4,16-5,5:

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in het middenschip".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".