Achtergrondinformatie Livestream

Thuis live de vieringen zien kan op uw computer en laptop maar ook op uw smartphone, tablet en Ipad en op uw TV, wij helpen u graag bij het instellen. Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het parochiecentrum.

De Eucharistievieringen in de H. Hartkerk van Overhoven worden via youtube uitgezonden.

Dit zijn de missen van:
- zondag 11.00 u.
- overige (bijzondere) vieringen (deze worden voorafgaande tijdig aangekondigd).

Bij het filmen wordt enkel het priesterkoor en het oksaal (bij orgel) in beeld gebracht. Wie daar aanwezig is geeft impliciet toestemming tot uitzending, zoals ook te lezen op de mededelingenborden bij het betreden van de kerk.
Mensen in het schip en de zijbeuken van de kerk komen helemaal niet in beeld, ook niet op de rug en ook niet bij het ter communie gaan (met uitzondering bij speciale gelegenheden waarbij de mensen zijn geïnformeerd door de mededelingenborden in de kerk).

Wij proberen ca. 15 minuten voor het begin van de viering te starten met de live-uitzending.

Wij bouwen de installatie zelf en proberen gestaag de kwaliteit te verbeteren. Omdat het streamen nog vrij recent voor ons is, kunnen er 'kinderziektes' in de opname (beeld/geluid/verbinding) zitten. We hopen dat u dit niet erg vindt, we werken immers met vrijwilligers en het opnemen en streamen is nog vrij nieuw voor ons. Geleidelijk aan zullen wij hier meer ervaring in opdoen en zal de kwaliteit verbeteren.

Het is overigens niet de bedoeling om een flitsende presentatie te verzorgen, maar wel om mensen waardig de Eucharistie te laten volgen.

De livestream wordt gepubliceerd via ons Youtube-Kanaal 'Parochie Overhoven':

Tevens proberen wij de livestream rechtstreeks te delen c.q. publiceren op onze Facebook kanalen:

- Facebook Kerk Overhoven:

- Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids'

De vaste medewerk(st)ers die in beeld kunnen komen hebben allen hun toestemming gegeven en bij de minderjarigen hebben wij uiteraard ook de juiste procedure gevolgd.

Een speciaal woord van dank aan de 'Ziekenhuis Omroep Sittard'(ZOS) en onze vrijwilligers voor de technische ondersteuning- en advies!

Archief opnames Livestream

Wij bewaren gedurende bepaalde tijd (circa 2 á 3 maanden) de opnames van de livestream van de vieringen uit de H. Hartkerk. Klik hier voor het terugkijken van vieringen vanuit de H. Hartkerk uit Overhoven-Sittard.

Foto (kerstmis 2021): vrijwilligers van onze parochie verzorgen de gehele livestream van de kerkdiensten.