Kruisweg

De kruiswegstaties van Martin Roestenburg dateren uit 1951.

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Zesde statie: Veronica droogt het gelaat van Jezus

Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis

Dertiende statie: Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn moeder

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd