Uitvaart

Bij een uitvaart gaat het om het laatste afscheid van een overledene… Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis, die vaak zorgt voor gevoelens van onmacht en verwarring. Als parochiegemeenschap willen we dan graag van betekenis zijn. Dat kan met het verzorgen van een uitvaart vanuit onze parochiekerk.  Als een dierbare overlijdt, neem dan eerst contact op met de uitvaartondernemer. Hij/zij zal contact opnemen met iemand van het Pastoraal Team van de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart vast te leggen. Daarna zal een lid van het pastoraal team contact opnemen om een afspraak te maken om samen de uitvaart voor te bereiden. Zowel een eucharistieviering als een gebedsdienst behoort tot de mogelijkheden al naargelang het beste aansluit bij de situatie. Daarbij is ook eigen inbreng van familie of vrienden van de overledene altijd mogelijk. Samen met u en in goed onderling overleg werken we toe naar een waardig afscheid van uw dierbare.

De coördinatie van praktische zaken (het regelen van zangkoor, acolieten, koster, bloemen op het priesterkoor, etc.) in onze parochie rondom de uitvaart wordt verzorgd door mevr. L. Bosman, telefoon: 06-53120088.

Op de avond vóór de uitvaart is het mogelijk om in onze kerk een avondwake te houden.

Eventueel toevoegen: > informatie In Memoriam Kapel

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Levensmomenten'. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb