2. Regalia - rijksappel (globe met kruis)

De regalia = koninklijke voorwerpen symboliseren de macht van een koning. De ‘appel’ of ‘globus (terrae) = (aard)bol’ is de wereld, en met het kruis daarop beroept de koning zich op een macht als ‘van God gegeven’.

Na lijden, dood en verrijzenis van Jezus van Nazareth beschouwden zijn volgelingen Hem als de Messias = Christus = Gezalfde, die aan de Joden beloofd was (maar in wie de Joden niet geloofden) en die als koning over hen zou heersen.

De gedachte dat Jezus van Nazareth die Messias zou zijn speelt een rol in de ondervraging van Pilatus en op het bordje INRI = Jezus Nazarenus Rex Judaeorum dat op het kruis hing.

Het evangelie van Matteüs sluit af met de uitzending van de leerlingen (Mt 28,16-20):

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".