Literatuur en bronnen

 • Caspers, Charles, Wolfgang Cortjaens en Antoine Jacobs (red.), De Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart, architectuur - devotie – iconografie (Sittard, 2010).
  Dorren, Gabrielle, Door de wereld bewogen, geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het heilig Hart (MSC) (Hilversum 2004).  Euverhaove, een terugblik,  Zaltbommel 1981.
 • Internetbron: /www.rkdocumenten.nl (Toespraak paus Benedictus XVI over Gertrudis van Helfta op 6 okt. 2010).
 • Jacobs, Antoine, Louis Tijssen (I 865-1929), biografie van een Limburgse zielzorger (Nijmegen, 2000).
 • Habets, Michel, ‘Jos Wielders’, Schouw, Theo, ‘Maurits Molenaar’ in: G. Janssen e.a. (red.), Sittardse Cultuurdragers, (Sittard, 1999).
 • Molenaar M.S.C., Maurits, Geertruid van Helfta (Amsterdam, 1925).
 • Smolders, Rob, P. Wiegersma, Bloemen in het zand (Haarlem, 2001).
 • Spanjaard, Théresia, MSC Overhoven 1922-1972, 50 jaar & Heruitgave ‘Rode Boekje’ (Sittard, 2005).
 • Yenveux O.M.I., A., De Godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus volgens de geschriften van de H. Margareta Maria Alacoque (Roermond 1946).

Overige bronnen

 • Bijbelteksten zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van de katholieke Bijbelstichting (’s-Hertogenbosch 2005).
 • Kroniek van de paters MSC, parochie-archief nr. 9, archief De Domijnen.
 • Secretariaat MSC, Tilburg (lijst van paters en broeders communiteit Overhoven).

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".