Parochienieuws

Gezinsmis Palmzondag met Palmwijding zondag 2 april a.s.

Wij nodigen u van harte uit voor de Gezinsviering van Palmzondag op zondag 2 april a.s. om 11.00 uur in de H. Hartkerk Overhoven. Er zullen dan palmtakjes gewijd- en uitgereikt worden.

The Passion op Goede Vrijdag 7 april a.s.

Op Goede Vrijdag, 7 april 2023, om 19.00 uur, wordt in de Heilig Hartkerk te Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard) THE PASSION uitgevoerd door jeugd- en jongeren van de parochie en het parochieel kinderkoor.

Met uitbeelding door de jeugd en passende teksten en muziek (verzorgd door het jeugdkoor) wordt er stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus in het Lijdensverhaal, ofwel het Passieverhaal.

Het initiatief is een samenwerking tussen de parochie H. Hart Overhoven en het kinderkoor ‘The Voices of Kids’.

Eenieder is van harte welkom om aanwezig te zijn op Goede Vrijdag 7 april om 19.00 uur in de H. Hartkerk te Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard).

Er is ook de mogelijkheid om THE PASSION te volgen via de livestream.

Overzicht vieringen Goede Week en Pasen H. Hartkerk Overhoven

Viering Datum en Tijd
H. Mis met tevens Boeteviering zondag 26 maart om 11.00 uur
Gezinsviering Palmzondag zondag 2 april om 11.00 uur
H. Mis Witte Donderdag donderdag 6 april om 19.00 uur
Kruiswegmeditatie Goede Vrijdag vrijdag 7 april om 15.00 uur
The Passion (herdenken lijden en sterven van Jezus) vrijdag 7 april om 19.00 uur
Paaswake op Stille Zaterdag zaterdag 8 april om 18.30 uur
Hoogmis op Eerste Paasdag zondag 9 april om 11.00 uur
H. Mis op Tweede Paasdag maandag 10 april om 11.00 uur

Alle vieringen vinden plaats in de H. Hartkerk Overhoven, Geldersestraat 37 Sittard, en zijn tevens te volgen via onze livestream.

Vastenactie 2023

In 2023 kijkt Vastenactie naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.

Dit jaar zet Vastenactie één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor meer informatie over de vastenactie, ga naar: https://www.rk-kerken-sittard.nl/?p=1233

In onze kerk staat de Vastenaktie-offerblok weer achter bij de uitgang en daar vindt u ook het Vastenzakje. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer NL 51 INGB 0001 0325 40 van onze parochie of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL 21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missieburo Roermond onder vermelding van ‘vastenactie 2023’.

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven.

100-jarig jubileum van de Parochie Overhoven!

Klik hier voor meer informatie betreffende het 100-jarig jubileum van de parochie H. Hart te Overhoven en alle festiviteiten hieromtrent. 

Spullen gezocht voor expositie 100-jarig jubileum parochie Overhoven

Heeft u nog attributen, die verband kunnen houden met het 100 jarig bestaan, meld het ons. Wij denken daarbij aan trouwboekjes, doopbewijzen, communieboeken, kerkboeken etc.  en uiteraard foto’s of films.

Meldt u zich bij voorkeur aan via ons e-mailadres: parochieoverhoven@gmail.com                                                 

Aanmelden kan natuurlijk ook via het parochiecentrum, van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telefoon 046-4583023, of loop even binnen op deze openingstijden aan de Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard.