Parochienieuws

Rabo ClubSupport

Graag brengen wij, Stichting Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ & Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ de “Rabo ClubSupport” onder de aandacht.

Met steun van deze actie is het voor ons kinderkoor mogelijk om de muzikale activiteiten voort te blijven zetten. Op een laagdrempelige wijze brengen wij kinderen in contact met muziek. Wij hanteren géén contributie. Wij repeteren wekelijks en schenken aandacht aan zangtechnieken, ritme, meerstemmige gezangen, bewegingen (dans) en het 'samen zingen'. Ons kinderkoor zingt op vele plekken in Sittard en omgeving.

Daarnaast verzorgt het kinderkoor, in samenwerking met de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ orgellessen voor verschillende koorleden van ons koor. Uiteraard zijn kinderen buiten het koor ook van harte welkom voor het volgen van orgellessen! Deze orgellessen worden verzorgd op het gerestaureerde continuo-orgel, afkomstig uit het Franse Klooster. Dit is een bijzonder mechanisch pijporgel die zeer geschikt is voor orgellessen- en educatie voor kinderen. In de afgelopen zomer hebben verschillende kinderen van het koor al gespeeld tijdens een muzikale uitvoering op dit mooie orgel! De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zorgt voor het onderhoud- en instandhouding van dit mooie instrument. Hiervoor zijn wij heel erg dankbaar!

Wij vragen u vriendelijk of u met de “Rabo ClubSupport” wilt denken aan:

  • Stichting Kinderkoor ‘The Voices of Kids’
  • Stichting ‘Behoud Franse Klooster’

Elke stem is geld waard. Mogen wij rekenen op uw stem? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport

De stemperiode loopt van 5 september tot en met 27 september 2022.

Hartelijk dank!

Dankviering & Dierenzegening op zondag 2 oktober a.s.

Op zondag 2 oktober a.s. om 11.00 uur zullen de Communicanten die op 29 mei jl. in de St. Petruskerk de E.H. Communie hebben gedaan hun Dankviering houden in de H. Hartkerk van Overhoven. Dit zijn: Sophie Ooink, Noud Offermans, Saverio Cappai, Jurre Gerards, Andre al Hadad, Sophie Dielissen, Vince Soons, Lara Peters & Minoux van den Born.

Tevens zal deze Gezinsviering in het teken staan van Sint Franciscus, de heilige die ook grote dierenvriend was. Alle kinderen mogen hun knuffeldieren meenemen om deze te laten zegenen!

Na afloop van de viering, circa 12.00 uur, heeft u de mogelijkheid om uw (hier)dier te laten zegenen op het grasveldje naast de kerk! Er wordt ook gezorgd voor een kopje koffie en gezelligheid! Iedereen is van harte uitgenodigd!

Gemeenschappelijke Ziekenzalving zondag 16 oktober a.s.

Op zondag 16 oktober om 11.00 uur is er in de parochiekerk H. Hart Overhoven een Heilige Mis met ziekenviering voor kracht en steun. Iedereen die, op een of andere manier, kracht wenst te ontvangen in dit samenzijn, nodigen wij van harte uit voor deze viering met mooie teksten, gedichten en zang.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in het parochiezaaltje met koffie en vlaai.

Voor degenen die dit wensen is er ook de mogelijkheid om tijdens deze Heilige Mis de Ziekenzalving te ontvangen. Zie de informatiebrief onderstaandeIndien u dit wenst vragen wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken, vóór 12 oktober, door contact op te nemen met Leni Bosman via email parochieoverhoven@gmail.com of telefonisch 06-53120088. Er wordt dan contact met u opgenomen en u ontvangt dan verdere informatie.

Iedereen is welkom voor deze speciale Heilige Mis, ongeacht u wel of niet de ziekenzalving wilt ontvangen. 

Brief Ziekenzalving 2022 Parochie
PDF – 285,4 KB 5 downloads

Reportage over continuo-orgel bij "Bie Os Mijn Streekomroep"

Reportage van “Bie Os Mijn Streekomroep” over de geschiedenis, restauratie, herbouw en feestelijke ingebruikname (inzegening) op 7 augustus 2022 van het orgel afkomstig uit het Franse Klooster.

U kunt de reportage van “Bie Os Mijn Streekomroep” terugkijken via deze link, of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=gskSfF8rONA

Verslag van de feestelijke ingebruikname van het continuo-orgel op zondag 7 augustus jl.

Op zondag 7 augustus jl. hebben wij het gerestaureerde pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster, herbouwd tot continuo-orgel, feestelijk in gebruik genomen in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard. 

De dag begon om 11.00 uur met een Eucharistieviering, voorgegaan door Math Reul (emeritus rector van het ziekenhuis) en Rob Merkx (pastoor-deken). Tijdens de Eucharistieviering werd het orgel ingezegend. De viering werd muzikaal verzorgd door een Gelegenheidskoor, klarinettisten Romy Ewoldt & Rob Pauly en organist Efrem Verleng.

Voorzitter Petra Claessen heeft een dankwoord uitgesproken aan het einde van de viering.

U kunt de Eucharistieviering terugkijken via deze link, of ga naar: https://youtu.be/LH9UtG1VPT0?t=1078

Tijdens de Eucharistieviering hebben wij ook gebeden voor alle levenden- en overleden vrijwilligers / vrienden van de Stichting, Zusters van de 'Goddelijke Voorzienigheid' en medewerkers van het ziekenhuis. Bijzonder hebben wij ook stil gestaan bij onze overleden voorzitter Ludo Jansen (voorzitter Stichting 'Behoud Franse Klooster van 2011 t/m 2019). Uit respect en waardering voor zijn inzet voor het erfgoed van 'De Goddelijke Voorzienigheid' en de restauratie van het orgel, hebben wij zijn naam geplaatst in de 'Memoriam Kapel' van de H. Hartkerk en samen met zijn vrouw Yvonne een kaarsje ontstoken bij zijn plaquette in de 'Memoriam Kapel'.

Na afloop van de Eucharistieviering was er een nazit in het parochiezaaltje voor iedereen met koffie en vlaai.

Om 15.00 uur heeft het orgel geklonken tijdens het inspelingsconcert verzorgd door Tjeu Zeijen (orgel) en Harrie Ries (baroktrombone). Het was een heel mooi- en gevarieerd concert. Ook een aantal kinderen (orgelleerlingen) hebben een aantal stukjes op het orgel gespeeld (in het midden van het concert) waarbij het publiek werd uitgenodigd om mee te zingen. Een delegatie van het kinderkoor "The Voices of Kids" heeft het lied "Maak een vrolijk geluid voor de Heer" gezongen. Dit lied heeft het koor tekstueel herschreven voor de ingebruikname van het continuo-orgel. 

Op het einde van het concert heeft voorzitter Petra Claessen van de Stichting 'Behoud Franse Klooster' de eerste oplagen van het boekje "Het Nieuwe Continuo-Orgel" overhandigd aan Deken Rob Merkx, Zusters Goddelijke Voorzienigheid, Yvonne Jansen, orgelbouwer René Nijsse, organist Tjeu Zeijen en tromonist Harrie Ries. In het boekje staat de hele geschiedenis van het orgel beschreven, alsook de restauratietraject en herbouw tot continuo-orgel. Het is een mooi boekje, geïllustreerd met foto's. Bij het verlaten van de kerk kregen alle bezoekers een boekje aangereikt. 

U kunt het inspelingsconcert terugkijken via deze link, of ga naar: https://youtu.be/nVhTeDCWXIM?t=1020

Na afloop van het concert was er nog een gezellige nazit in de zaal van het naastgelegen "Gelderhof".

Kortom, het was een zeer geslaagde en feestelijke dag.

Klik voor het bekijken van het fotoboek van de hele dag op deze link, of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/fotoboek-ingebruikname/

Maak jouw eigen website met JouwWeb