10. Feniks

De feniks / phoenix is een mythische vogel, waarvan volgens de legende (al door de Grieken verteld) maar één exemplaar bestaat. Zijn thuisland is India. Als de vogel 500 jaar oud is vliegt hij vandaar naar het Egyptische Heliopolis = Zonnestad om daar neer te strijken op het altaar van de zonnegod. Een priester die zijn komst al verwachtte heeft daar een brandstapel opgericht. Als de vogel is neergestreken keert hij zijn blik naar de zon die het hout aan het gloeien brengt. Met de vleugels ontlokt de vogel vlammen aan de gloed en zo werkt hij er zelf aan mee dat hij verbrandt. Als drie dagen zijn verstreken rijst uit de as een verjongde, stralende feniks op die weer terugvliegt naar India om daar gedurende de volgende 500 jaar te verblijven.

Al tegen het einde van de eerste eeuw van de jaartelling zag de derde opvolger van Petrus, Clemens, in de legendarische feniks het symbool van de verrijzenis.

De schrijver van het werk Physiologus (rond het jaar 200) trekt uit de legende van de feniks de volgende les:

Welnu, als deze vogel de macht heeft om zichzelf te doden en weer tot leven te wekken, wat morren dan mensen die geen verstand hebben over onze Heer Jezus Christus, als Hij zegt: “Ik heb de macht mijn leven te geven en Ik heb de macht het ook weer terug te nemen”? (zie Joh. 10,17-18).

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb