Margareta Maria Alacoque

Ook zij speelt, vijf eeuwen na Gertrudis, haar rol in de ontwikkeling van de Heilig Hartdevotie. Zij wordt afgebeeld met een boek, op het omslag waarvan een hart is afgebeeld. Het boek verwijst mogelijk naar de uitgave van een jonge jezuïet, Jean Croiset, Al voor zijn priesterwijding correspondeerde hij met de heilige die zich door hem liet leiden en die op haar beurt hem van  kostbare raadgevingen voorzag.

Ongeveer tweeëneenhalve eeuw na de dood van de heilige (1690) wordt hun relatie als volgt omschreven:

Op haar aandringen gaf hij in 1689 zijn werkje uit, getiteld ‘La dévotion du Sacré Coeur de N. S. Jésus Christ’, dat een groote verspreiding vond. De betrekkingen tusschen Pater Croiset en de heilige (hij was intusschen in de lente van 1690 tot priester gewijd) hadden de uitdrukkelijke goedkeuring van het Goddelijk Hart, en de heilige deelde den jongen priester mee, dat hij was uitverkoren tot een bijzonderen apostel van de godsvrucht van het heilig Hart. [XI]

Gezegd kan worden dat, terwijl de Heilig Hartverering van Gertrudis van Helfta voornamelijk innerlijk en persoonlijk was, die van Margareta Maria ook missionair gericht was.

Pater Molenaar schreef ook over deze heilige in zijn laatste boek “Claude en Marguerite’, Hilversum 1961.

[XI] Yenveux, blz. 16.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in het middenschip".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb