Deken Tijssen

Ook hij draagt de ‘vierkante nimbus’: het proces voor zijn zaligverklaring is aangespannen (1957) als stap op weg naar de heiligheid. In afwachting daarvan zijn de stoffelijke resten in 2011 (deels) geëxhumeerd en herbegraven in de Grote Kerk van Sittard onder de toren.

Voor de verkeerde spelling van zijn naam – met h – lijkt rector Tillemans verantwoordelijk. In de door hem geschreven delen van de kroniek van MSC in Overhoven schrijft hij de naam consequent op deze wijze. Die spelling zal hij hebben doorgegeven aan de glazenier. [XII]

Louis Tijssen was na zijn priesteropleiding op het grootseminarie van Roermond bijna een kwarteeuw werkzaam in het onderwijs op Rolduc, de school waarvan hij ook leerling was geweest.

In 1911 werd hij pastoor van Susteren en in 1919 deken van Sittard. In deze beide functies cijferde hij zichzelf volledig weg. En als hij dat gekund had zou hij ongetwijfeld persoonlijk hebben verhinderd dat hij na zijn dood (20 februari 1929) in een praalgraf (1930) werd gelegd (nadat men in eerste instantie aan zijn wens van een eenvoudig graf had voldaan) op de algemene begraafplaats op de Kollenberg. Al spoedig werd zijn graf centrum van verering.

[XII] Dit raam werd geschonken door de familie Penders-Willems van de Kleiberghof aan de Millenerweg, nu autobedrijf Speedservice.

Deken Tijssen is nauwelijks een jaar in functie als hij, in 1920, een voortvarende correspondentie begint met het provincialaat van MSC in Tilburg over hulp in de zielzorg van zijn dekenaat. Zijn brieven, steevast beginnend met de aanroeping JMJ = Jezus Maria Josef  beëindigt hij even steevast met de formule Uw dienaar in corde Jesu = Uw dienaar in het hart van Jezus, daarmee appellerend aan de inspiratiebron die hij gemeen heeft met de geadresseerde provinciaal. Nog in datzelfde jaar strijken drie MSC-ers neer in Overhoven of het nabij gelegen Stadbroek. Het zijn de paters Maurice Molenaar en Antoon Tillemans en broeder Arie van Schie, die samen met Keube (Jac.) Jacobs - al in 1918 naar Treebeek gezonden om daar de zielzorg te beoefenen onder Belgische vluchtelingen – een vluchtelingenbarak inrichten als noodkerk.

Deken Tijssen overlijdt in het jaar dat de Heilig Hartkerk van Overhoven wordt ontworpen.

Het graf van deken Tijssen

De tekst op de dekplaat van zijn graf op de Kolleberg luidt:

1919-1929

Aan deken Tijssen
minnaar van Maria en Jozef
verheerlijker
van het H. Hart van Jezus
waaraan hij nu rust
na een rusteloos leven
van liefde
als van een vader
zijn kinderen

In 2011 werd een deel van de stoffelijke resten overgebracht naar de Grote Kerk van Sittard. Twee chronogrammen (van Guus Janssen), het ene in het Latijn, het andere in het Nederlands, schetsen  op treffende wijze zijn persoon. De kelk en de hostie symboliseren de priesterlijke waardigheid. Het graf bevindt zich in de dagkapel, onder de toren, en is dagelijks toegankelijk.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in het middenschip".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb