Doopsel

De doop is het zichtbare teken waardoor een mensenkind wordt opgenomen in het Volk Gods, de Kerk van Christus. Het water zegt iets van nieuw leven, een nieuwe geboorte. Dankzij Christus gaan wij niet ten onder maar kunnen wij ons hoofd boven water houden, wat het leven ook brengt.

De geboorte
Als een kindje geboren wordt stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar het Parochiecentrum sturen. Zo stelt u de parochie in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met iemand van het Parochiecentrum of het Pastoraal Team contact opnemen voor de toediening van het Doopsel, die voorafgegaan wordt door enkele doopgesprekken.

Het doopgesprek

Het is goed om met elkaar te praten over welke betekenis het doopsel voor de ouders heeft en wat de kerk daarover zegt. Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders materiaal waaruit de doopliturgie kan worden samen gesteld voor de doopviering. 
Voor het Doopsel van volwassenen geldt een uitgebreidere voorbereidingstijd.

De doopviering
De doopviering duurt ongeveer een half uur. Het belangrijkste symbool bij het doopsel is het water, waarmee de dopeling wordt besprenkeld. Bij de zalving maakt de voorganger een kruisteken op het voorhoofd van de dopeling. Dit teken verbindt ons met elkaar. Ook steken we een doopkaars aan met het vuur dat brandt op de Paaskaars; het symbool van Christus die als een licht in onze wereld iedereen wil verlichten. Met deze doopkaars geven de ouders aan dat zij licht willen zijn voor hun kind en het licht van hun geloof aan hun kind willen doorgeven. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars mee als herinnering.

Peter en Meter
In de Vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders dient katholiek gedoopt te zijn.

Contact opnemen inzake Doopsel

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met het Pastoraal Team of via het Parochiecentrum.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Levensmomenten'. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb