Cornelius

De devotie tot de heilige Cornelius dateert van 1923.
Cornelius werd aangeroepen tegen de zenuwen. Je kon zelfs lid worden van zijn broederschap. Hij kreeg bezoek van alle kanten. Uit alle hoeken van de stad en omgeving kwamen de moeders met hun kinderen om ze te laten zegenen. Met klokgelui werden ze welkom geheten en het kindergeschrei en het luid gebabbel, en zelfs de kinder-wagens binnen in de kerk, deed geen afbreuk aan de plechtigheid.
Dat arme kleine Corneliusbeeldje, dat zo echt bij ons hoorde, heeft zijn plaats moeten afstaan aan een kolossale houten, pompeuze Cornelius, die zetelt op een zeer gemakkelijke troon, die hem nergens zal knellen.

Ook dit beeld is gemaakt door Kees van der Laan (1965).

Dem kriege v’r noots meer versjlete,” was de reactie van iemand bij de presentatie van het beeld in 1965.
Cornelius zetelt met pauselijke attributen (tiara en patriarchaal kruis) op een troon. De hoorn (cornu) in zijn rechterhand is een zinspeling op zijn naam.

Het oude Corneliusbeeld, nu in de Mariakapel (gips), met dezelfde attributen.

Heilige Paus Cornelius

Geboren: ca. begin derde eeuw te Rome

Gestorven: juni 253 te Civitavecchia

Naamdag: 16 september

Attributen:  Hoorn, pauselijke tara, drievoudige kruisstaf

De Heilige Cornelius (Rome, geboortedatum onbekend - Civitavecchia, juni 253) was de 21e paus van de Katholieke Kerk.

Cornelius, geboren te Rome in het begin van de derde eeuw, stamde af van het voorname geslacht van de Cornelii. Omwille van de vervolging van Decius bleef de pauselijke troon na de dood van Fabianus 15 maanden lang onbezet (sedisvacatie). Daarna werd Cornelius in 251 tot bisschop van Rome gewijd (en dus ook tot paus). Zijn gematigde houding tegenover afvallige christenen bracht hem in conflict met Novatianus die extreme opvattingen verdedigde en zichzelf als paus zag (hij werd niet officieel erkend).

Toen keizer Gallus de kerkvervolgingen opnieuw aanscherpte, werd paus Cornelius verbannen en gevangengenomen in Civitavecchia. Het was hier dat hij in juni 253 stierf. Volgens sommigen gebeurde dit door onthoofding (vandaar het zwaard waar hij soms mee wordt afgebeeld). Officieel stierf hij door de ontberingen van zijn verbanning maar verkreeg wel de titel ‘martelaar’ en wordt nu als heilige vereerd.

Zijn gedenkdag is echter niet in juni, maar op 16 september, samen met Cyprianus. Zijn beenderen werden op 14 september bijgezet in de catacomben van St Callixtus. Zijn attributen zijn een hoorn (Cornelius betekent 'sterk als een hoorn'), de pauselijke tiara en een drievoudige kruisstaf. Men roept hem aan als beschermheilige van de boeren en het rundvee (inzonderheid hoorn- en kleinvee). Steun van hem wordt gevraagd tegen epilepsie (de Corneliusziekte), kramp, zenuw- en oorkwalen.

Klik hier om  terug te gaan naar "Andere iconen".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".