Johannes

Patmos lezen we op de boekrol die de afgebeelde figuur in de linker hand houdt. Afgebeeld is dus de schrijver van het laatste Bijbelboek, Openbaring, en we weten niet of hij dezelfde persoon is als de schrijver van het vierde evangelie en de drie brieven van Johannes die ook deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Hoe dit ook zij, de afgebeelde persoon met zijn ganzenveer staat in verband met het alfa- & omegaraam in de absis en hij was degene aan wie een blik werd gegund op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb. 21,1) en die een nieuw Jeruzalem uit de hemel [zag] neerdalen, bij God vandaan, waaraan - wie weet - deze kerk de glazenier deed denken.

Dit raam is evenals dat van St. Jozef er tegenover geplaatst in 1953 (14 december en 12 mei). En dat is precies het jaar vanaf welk de figuren volgens Smolders meer schematisch getekend worden.

In het ‘Overzicht van het belangrijkste vlakglaswerk’ van Pieter Wiegersma noemt Smolders i.v.m. Wiegersma’s activiteit in Sittard alleen het jaartal 1948 toen slechts het Mariaraam werd geplaatst. Voor de overige negen ramen geldt voor de schrijver zelf wat hij beweert over het werk van de door hem bewonderde kunstenaar:

De glazenierkunst van Pieter Wiegersma is in Nederland goed verspreid en op veel plaatsen permanent te zien, en toch kennen niet veel mensen zijn werk (p. 23).

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in het middenschip".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".