12. Vlammend hart

De Heilig Hartverering is voortgekomen uit de behoefte aan “eerherstel voor de koudheid en onverschilligheid waarmee de mensen tegenover Christus staan,” zoals de vertolkster van die behoefte, de heilige Margareta Maria Alacoque, kloosterzuster van de Orde der Visitatie van Onze Lieve Vrouw, Paray le Monial, Fr., het uitdrukt. Zij is afgebeeld op het tweede raam van het middenschip, links voor wie binnenkomt. In verschillende visioenen (1673-1676) verschijnt Christus haar en maakt zij kennis met zijn brandende liefde voor de mensheid.

Mijn goddelijk Hart is zo ontvlamd van liefde tot de mensen, zei Hij me, en tot u in het bijzonder, dat het niet langer in staat is de vlammen van zijn brandende liefde in zich opgesloten te houden, maar ze door uw bemiddeling moet verspreiden.

Eens (1674) [ … ] vertoonde Jezus Christus, mijn zoete Meester, zich aan mij. Toen ontdekte Hij mij de onverklaarbare wonderen van zijn zuivere liefde en tot welk uiterste Hij gegaan was met de mensen te beminnen, van wie Hij slechts ondank ontving.
Dat is Mij veel pijnlijker, zei Hij mij, dan alles wat Ik in mijn lijden geleden heb; zo zelfs, dat als zij Mij een weinig wederliefde schonken, Ik al wat Ik voor hen gedaan heb, voor weinig zou achten, en Ik zou, indien het mogelijk was, nog meer willen doen. Maar doet gij Mij tenminste het genoegen hun ondankbaarheid, zoveel ge kunt, goed te maken.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb