5. Alpha en Omega

Openbaring heet het laatste Bijbelboek. Het is ingedeeld in 22 hoofdstukken en bevat een veelheid aan visioenen waarvan de schrijver, Johannes, verslag doet. De bedoeling van het Bijbelboek is om de jonge christengemeenten van de Romeinse provincie Asia kracht en troost te bieden in de moeilijke tijden die werden verwacht een halve eeuw na de kruisdood.

Tot driemaal toe zegt God: “Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.” Alfa en omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet en hoe God het bedoelt, wordt na het visioen van ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ duidelijk uit de volgende verzen (21,5-8):

Hij die op de troon zat zei: “Alles maak ik nieuw!”- Ik [Johannes] hoorde zeggen: “Schrijf het op want wat hier gezegd wordt is betrouwbaar en waar.” – Toen zei hij tegen mij: “Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".

Maak jouw eigen website met JouwWeb