Verantwoording

In november 2014 gaf ik een diapresentatie van de gebrandschilderde absisramen voor een groep vrijwilligers van de parochie. Een van de aanwe-zigen was kapelaan Guus van der Wegen en hij hielp bij de interpretatie van sommige ramen.

Sindsdien was er eerst het plan van een kaarten-reeks over deze ramen. Dit plan werd spoedig ingehaald door een dat praktischer leek: een  boekje waarop ingetekend kon worden.

De behoefte aan zo’n boekje bleek bij de Open Monumentendag in het weekend van 10 & 11 september 2016.

Op zondag 11 september liep ik met deken Van Rens nog eens langs de absisramen en interpreteerden wij het zestiende en laatste raam: het lege kruis en het lege graf op Paaszondag.

In de middag bezocht collega Guus Janssen met echtgenote Jolanda de kerk. Toen wij via de Mariakapel naar buiten liepen keken wij omhoog en zagen wij in spiegelbeeld het Latijnse woord ‘REGINA’ staan, met daarboven het silhouet van

Sittard, overstraald door de ‘morgenster’. Jammer eigenlijk dat het niet meer mogelijk is dit raam van binnenuit te kunnen zien.

In de late herfst van 2016 liep ik met Koen Leinders door de kerk en leerde ik veel over de architecturale hoogstandjes en het vakmanschap waarmee het metselwerk is uitgevoerd.

Antoine Jacobs wees mij op het boek ‘De basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart te Sittard, dat ik trouwens eerder had verworven op een van de boekenbeurzen van onze parochie.

Antoine adviseerde mij geen uit eigen hand gemaakte foto’s te gebruiken maar de Forschungs-stelle Glasmalerei des 20. Jh.e.V. te benaderen om hun foto’s van hoge kwaliteit te mogen overnemen. Zo maakte ik op 21 maart 2017 een tamelijk ingewikkelde trein- en busreis naar de Ortschaft Winkeln bij Mönchen-Gladbach om de Forschungsstelle te bezoeken. Het was een bijzondere belevenis en hierbij mijn dank aan Frau Dr. Annette Jansen-Winkeln en haar echtgenoot voor de ontvangst en het welwillend ter beschikking stellen van de foto’s waarvan de kwaliteit het kijkgenot aanzienlijk verhoogt.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".