16. Leeg kruis en geopend graf

De reeks Christussymbolen sluit zinvol af met het lege kruis en het geopende graf, zoals het op die allereerste Eerste Paasdag werd aangetroffen door de vrouwen die hun gestorven Heer wilden bezoeken. De verschillen in de vier evangelieverhalen zijn intrigerend – hier volgt dat van Johannes met het ontroerende slot waarin Maria van Magdala haar Heer herkent in de persoon van wie zij dacht dat het de tuinman was (20,1-18):

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield, en zei: “Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.” Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doek liggen maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Een bij het hoofdeind, een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. “Waarom huil je?” vroegen ze haar. Ze zei: “Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem naar toe gebracht hebben.” Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. “Waarom huil je?” vroeg Jezus. “Wie zoek je?” Maria dacht dat het de tuinman was en zei: “Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.” Jezus zei tegen haar: “Maria!” Ze draaide zich om en zei: “Rabboeni!” (dat betekent ‘meester’). “Houd me niet vast,” zei Jezus. “Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.” Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien!” En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".