100-jarig jubileum Parochie H. Hart Overhoven

In het jaar 2023 heeft de Parochie H. Hart van Jezus in Overhoven - Sittard haar 100 jarig jubileum gevierd. In het kader van dit bijzondere jubileum hebben er in de periode van juni t/m september van dat jaar verschillende feestelijke activiteiten plaatsgevonden. De festiviteiten begonnen met een Feestelijke Heilige Mis op zondag 25 juni. In het weekend van 9 en 10 september hebben wij de feestelijkheden afgesloten tijdens het "Open Monumentenweekend".

Onderstaand op deze webpagina kunt u de activiteiten terug nalezen en bekijken middels foto's en de livestreams.

Feestelijke Jubileum-Mis en feestelijke activiteiten op zondag 25 juni 2023

Zondag 25-06-2023 mochten we de eerste aanzet geven tot een aantal festiviteiten bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van onze parochie. Wij kijken met een voldaan en dankbaar gevoel terug.

Na de feestelijke H. Mis waarbij maar liefst zeven priesters in voorgingen, het koor samengesteld uit diverse koren en de inzet van vele vrijwilligers was een heel goed begin.

Na de H. Mis ging iedereen naar Gelderhof waar men werd voorzien van koffie, vlaai en een drankje. Voor de kinderen was er een springkussen en schminken.

In de kerk werd om 14.00 uur de tentoonstelling "100 jaar parochie" geopend die druk werd bezocht. 

Een woord van dank aan allen die meewerkten en hen die ofwel in de kerk waren of op het feest. Zij zijn de levende stenen van onze parochie zoals de heer deken terecht vertelde.

Bedankt.

Klik op deze link voor de foto's van de festiviteiten op zondag 25 juni 2023, of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/jubileumfoto/

Klik op deze link voor het terugkijken van de livestream van de Feestelijke Heilige Mis op zondag 25 juni 2023 (deze begint bij minuut 16:10), of ga naar: https://www.youtube.com/live/EtWbEH3i1Kk?feature=share&t=962

Bezoek MSC op vrijdag 30 juni 2023

Op vrijdag 30 juni 2023 hebben de Missionarissen van het H. Hart (MSC) en de zusters Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (FDNSC) onze parochiekerk in Overhoven bezocht bij gelegenheid van het 100-jaar bestaan van de H. Hartparochie. Wij waren heel blij en dankbaar met het bezoek van de Missionarissen, paters, broeders en zusters aan onze parochiegemeenschap vanwege al hun inzet in onze parochie, in Sittard en omgeving! Hiervoor hebben wij heel veel respect en dankbaarheid!

Vanwege het karakter van het bezoek, en ook de onzekere voorspelling van de exacte aankomsttijd (een hele reistijd vanuit Tilburg), was het in principe een besloten bijeenkomst. Wel geven wij u graag verslag middels de livestream en foto’s.

Het bezoek begon met een ontvangst in Gelderhof met koffie, broodjes en vlaai. Daarna was er een gebedsdienst in onze parochiekerk voorgegaan door pater Wim Vergouwen msc (o.a. oud-pastoor van Overhoven).

U kunt de livestream van de gebedsdienst terugkijken (deze begint bij minuut 10:30), via deze link, of ga naar:

https://www.youtube.com/live/DI9N-Bt0a5Y?feature=share&t=627

De foto’s van het bezoek van de MSC kunt u terugkijken in onze jubileum-foto-album via deze link, of ga naar:

https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/jubileumfoto/

Concert op zondag 2 juli 2023

In het kader van het 100 jarig jubileum organiseerde de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ op zondagmiddag 2 juli 2023 een concert in de H. Hartkerk Overhoven, Geldersestraat 37 Sittard.

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft vorig jaar het continuo-orgel (herbouwde- en gerestaureerde orgel afkomstig uit het Franse Klooster) herplaatst in de H. Hartkerk te Overhoven.

Het concert werd verzorgd door organist Ad Gijzels, Schola Sittardiensis ‘Sanctus Michael’, kinderkoor “The Voices of Kids” en jong muzikaal orgeltalent.

Klik op deze link voor het terugkijken van de livestream van het concert op zondag 2 juli 2023 (deze begint bij minuut 26:30), of ga naar: https://www.youtube.com/live/sAJIfQJ5b_Q?feature=share&t=1588

Terugblik tentoonstelling "100 jaar parochie Overhoven"

In de parochiekerk H. Hart van Overhoven heeft vanaf 25 juni t/m 10 september 2023 een tentoonstelling gestaan over de geschiedenis van "100 jaar parochie H. Hart Overhoven". 

In de tentoonstelling kon men veel herinneringen ophalen uit het verleden van de parochie, maar ook van de paters van het Heilig Hart (MSC) zoals foto's, films, documentatie en overige spulletjes gerelateerd aan het verleden van de parochie en de paters van het Heilig Hart. Ook kon men bijzondere stukken zien van architect Wielders en was er zelfs een "digitale tour" door de kerk uitgezet via deze link (via QR codes kan men rondwandelen  door de kerk en kan men informatie ophalen over alle ramen in de kerk, beelden, orgels, en historie, etc. 

In onze jubileum-foto-album, via deze link, kunt u een aantal sfeerfoto's van de tentoonstelling terug zien (bij zondag 25 juni, onderaan de pagina), of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/jubileumfoto/

 

Open Monumentendagen op 8, 9 en 10 september 2023

In het kader van het 100-jarig jubileum heeft onze parochie deelgenomen aan de 'Open Monumentendagen'.

Op vrijdag 8 september 2023 vond de officiële opening van de 'Open Monumentendagen' plaats in onze parochiekerk. Deze officiele opening werd muzikaal opgeluisterd door de 'oud-Hofzengesj'. Het thema van de 'Open Monumentendagen 2023' is 'Levend erfgoed'. Materieel- en immaterieel erfgoed raken elkaar. Hoe toepasselijk was dan ook de naam 'Meer dan stenen' voor het boekje van de 'Open Monumentendagen 2023' die uitgegeven is door het comité van de 'Open Monumentendagen' en waarvan de provinciaal overste van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC), pater Theo te Wierik, het eerste boekje in ontvangst mocht nemen. 

Ook de parochie van Overhoven, en de geschiedenis daarvan, kreeg in dit boekje prominente aandacht.

Klik hier om het boekje digitaal te downloaden, of ga naar: https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2023/09/09081219/Open-Monumentendag-2023.pdf

Op zaterdag 9 september en zondag 10 september 2023 is de H. Hartkerk in Overhoven opengesteld geweest voor bezoekers. Men had tevens de gelegenheid om de tentoonstelling '100 jaar parochie Overhoven' te bezichtigen. 

Presentatie Paters MSC zaterdag 9 september 2023

Op zaterdag 9 september 2023 heeft Jos Drubers van de Stichting Erfgoed Stein een lezing gegeven over de geschiedenis van de paters van het Heilig Hart (MSC) gevestigd in Overhoven. Deze presentatie vond plaats in het parochiezaaltje van de H. Hartkerk te Overhoven.

De Stichting Erfgoed Stein heeft het vorig jaar een tentoonstelling georganiseerd in Stein over 100 jaar Paters MSC in Stein. Veel spullen van deze tentoonstelling hebben wij mogen gebruiken voor de tentoonstelling in onze parochiekerk. Wij zijn hiervoor de Stichting Erfgoed Stein ontzettend dankbaar.

Jos Dubers, van de Stichting Erfgoed Stein is tijdens zijn presentatie ingegaan op de geschiedenis van de paters van het Heilig Hart (MSC), en dan met name gericht in Overhoven en omgeving.

In onze jubileum-foto-album, via deze link, kunt u een aantal sfeerfoto's van de presentatie terug zien, of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/jubileumfoto/

Taizé viering op zaterdag 9 september 2023

In het kader van het 100 jarig jubileum heeft op zaterdagavond 9 september 2023 een Taizé-viering plaatsgevonden in onze kerk.

Klik op deze link voor het terugkijken van de livestream van de Taizéviering, of ga naar: https://www.youtube.com/live/bi_Paa-Nvt4?si=b-FESSdhdsJIR0SK&t=2074

In onze jubileum-foto-album, via deze link, kunt u een aantal sfeerfoto's van de Taizéviering terugzien, of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/jubileumfoto/

Heb je wel eens van Taizé gehoord?

Het is een soort bezinningsoord in Frankrijk dat zich richt op jongeren. Niet eens persé gelovige jongeren, maar wel jongeren die willen nadenken over hun leven en hoe “God” hen daarbij kan helpen. Jongeren vanuit de hele wereld gaan hier heen, omdat de sfeer er heel erg bijzonder is. Meer informatie over de gemeenschap in Taizé staat op de website http://www.taize.fr/nl

Achtergrondinformatie 100 jarig jubileum

In het jaar 2023 stond de parochie stil bij het 100 jarig jubileum.... Maar ja, hoe kunnen wij dit het beste omschrijven? Want het is géén 100 jarig jubileum van ons kerkgebouw en ook niet van de parochie..... Maar wel van onze geloofsgemeenschap in Overhoven-Stadbroek. Met de stichting van een rectoraat Overhoven-Stadbroek begonnen de Missionarissen van het Heilig Hart de voorbereidingen voor een nieuwe kerk in Overhoven. Deze kerk zou gewijd worden aan het Heilig Hart van Jezus. Voorlopig liet men in 1922-1923 een noodkerk bouwen, die nadien dienst zou kunnen doen als patronaat, het tegenwoordige gemeenschapshuis Oos Kaar. Het klokje van deze noodkerk zou later verhuizen naar de noodkerk van Limbrichterveld, waar de zielzorg eveneens door de paters van Overhoven werd uitgeoefend. De nieuwe kerk kwam in 1929-1930 tot stand door architect Jos Wielders. Overhoven kreeg in 1972 de status van parochie. In de kerk bevindt zich een bijzonder beeld van de Heilige Cornelius, die in Overhoven een speciale verering geniet.

Het tweede deel van het rectoraat, Stadbroek, kreeg al in 1921 een noodkerk, die twee jaar later werd vervangen door een andere, die tot 1954 in gebruik bleef. Inmiddels was de door architect Jean Huysmans gebouwde St.-Jozefkerk na een bouw van twee jaren gereed gekomen. In deze kerk was een apart procédé toegepast, waarbij ceramiek in de gewelven was verwerkt. Stadbroek werd in 1950 rectoraat, in 1972 parochie. De kerk werd in 1998 aan de eredienst onttrokken en in 2001 gesloopt.

In Overhoven hebben wij in 2023 vanaf juni t/m september stil gestaan bij dit 100 jarig jubileum.... Er is was werkgroep geformeerd voor de vormgeving van dit feestelijk jubileum. De werkgroep heeft ervoor gekozen om verschillende activiteiten te organiseren verdeeld over een langere periode in de periode juni t/m september 2023... Dit gaf ook recht aan een 100 jarig jubileum....

Foto: Noodkerk 1922-1923 (nadien patronaat en tegenwoordig Gemeenschapshuis Oos Kaar). Bron: Stadsarchief EHC collectie Overhoven – Jo Nohlmans.

Sponsoren

Wij danken de onderstaande sponsoren die een bijdrage leveren aan het 100-jarig jubileum van de Parochie H. Hart Overhoven in 2023.

Samenwerkende organisaties

Wij danken de onderstaande samenwerkende organisaties die een bijdrage leveren aan het 100-jarig jubileum van de Parochie H. Hart Overhoven in 2023.