100-jarig jubileum Parochie H. Hart Overhoven

Dit jaar, 2023, staan wij stil bij het 100 jarig jubileum.... Maar ja, hoe kunnen wij dit het beste omschrijven? Want het is géén 100 jarig jubileum van ons kerkgebouw en ook niet van de parochie..... Maar wel van onze geloofsgemeenschap in Overhoven-Stadbroek. Met de stichting van een rectoraat Overhoven-Stadbroek begonnen de Missionarissen van het Heilig Hart de voorbereidingen voor een nieuwe kerk in Overhoven. Deze kerk zou gewijd worden aan het Heilig Hart van Jezus. Voorlopig liet men in 1922-1923 een noodkerk bouwen, die nadien dienst zou kunnen doen als patronaat, het tegenwoordige gemeenschapshuis Oos Kaar. Het klokje van deze noodkerk zou later verhuizen naar de noodkerk van Limbrichterveld, waar de zielzorg eveneens door de paters van Overhoven werd uitgeoefend. De nieuwe kerk kwam in 1929-1930 tot stand door architect Jos Wielders. Overhoven kreeg in 1972 de status van parochie. In de kerk bevindt zich een bijzonder beeld van de Heilige Cornelius, die in Overhoven een speciale verering geniet.

Foto: Noodkerk 1922-1923 (nadien patronaat en tegenwoordig Gemeenschapshuis Oos Kaar). Bron: Stadsarchief EHC collectie Overhoven – Jo Nohlmans.

Het tweede deel van het rectoraat, Stadbroek, kreeg al in 1921 een noodkerk, die twee jaar later werd vervangen door een andere, die tot 1954 in gebruik bleef. Inmiddels was de door architect Jean Huysmans gebouwde St.-Jozefkerk na een bouw van twee jaren gereed gekomen. In deze kerk was een apart procédé toegepast, waarbij ceramiek in de gewelven was verwerkt. Stadbroek werd in 1950 rectoraat, in 1972 parochie. De kerk werd in 1998 aan de eredienst onttrokken en in 2001 gesloopt.

In Overhoven willen wij dit jaar stil staan bij dit 100 jarig jubileum.... Er is een werkgroep geformeerd die dit jubileum feestelijk vorm zal geven. De werkgroep heeft ervoor gekozen om verschillende activiteiten te organiseren verdeeld over een langere periode... Dit geeft ook recht aan een 100 jarig jubileum....

Wij willen u al graag kort informeren over een aantal initiatieven betreffende dit 100 jarig jubileum:

  • Op zondag 25 juni zal er een feestelijke Eucharistieviering plaatsvinden om 11u in onze parochiekerk. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
  • In onze kerk zal in de loop van dit jaar een tentoonstelling worden gehouden over de Missionarissen van het Heilig Hart en de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap. Hiervoor werken wij samen met o.a. de Stichting Erfgoed Stein. Deze organisatie heeft een prachtige expositie / tentoonstelling gehouden in het afgelopen jaar over de Congregatie Missionarissen M.S.C., die 100 jaar geleden is gestart met de bouw van het missiehuis en de theologieopleiding in Stein. Deze congregatie was dus ook in Overhoven gevestigd.... Wij zijn dankbaar dat wij, in samenwerking met Stichting Erfgoed Stein, de expositie tentoon mogen stellen in onze H. Hartkerk Overhoven. Daarnaast zal de expositie aangevuld worden met informatie en foto's uit de historie van onze parochie, maar ook van o.a. architect Wielders. Hiertoe hebben wij contact met het stadsarchief in Sittard (Euregionaal Historisch Centrum).
  • Daarnaast zal de Stichting Erfgoed Stein dit jaar ook een presentatie gaan verzorgen over 100 jaar congregatie Missionarissen van het Heilig Hart. Datum en meer info volgt t.z.t.
  • Wij zullen een excursie gaan organiseren naar Kasteel Stein en haar ruïne, daar waar vroeger het missiehuis van de Missionarissen van het Heilig Hart gevestigd was, in combinatie met een bezoek aan het kloosterkerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart en het Erfgoedcentrum Stein. Datum en meer info volgt t.z.t.
  • Het is heel bijzonder om te vermelden dat onze parochie het graf heeft geadopteerd van pater Jacques Schreurs en pater Kees van den Bergh, grafnummer 123, van het kloosterkerkhof Missionarissen van het Heilig Hart te Stein. Zoals eenieder van ons weet heeft  Pater Schreurs een speciale betekenis voor de parochie en het ontstaan van de H. Hartkerk in Overhoven. 
  • Daarnaast zullen nog overige activiteiten georganiseerd worden zoals een orgelconcert door de Stichting Behoud Franse Klooster, alsook activiteiten voor de jeugd en een Taizévieirng in de avond.

Wij hebben u nu al een klein voorproefje mogen geven.... Onze werkgroep gaat nu verder aan het werk om deze activiteiten verder uit te werken. Wij houden jullie allemaal uiteraard op de hoogte. Houd het wijkblad, het parochieblad, Facebook Kerk Overhoven en ook onze website in de gaten voor het laatste nieuws.... 

Heeft u nog attributen, die verband kunnen houden met het 100 jarig bestaan, meld het ons. Wij denken daarbij aan trouwboekjes, doopbewijzen, communieboeken, kerkboeken etc.  en uiteraard foto’s of films.

Meldt u zich bij voorkeur aan via ons e-mailadres: parochieoverhoven@gmail.com                                                 

Aanmelden kan natuurlijk ook via het parochiecentrum, van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telefoon 046-4583023, of loop even binnen op deze openingstijden aan de Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard.