Epiloog

De Heilig Hart van Jezuskerk van Overhoven is rijkelijk versierd met iconen en symbolen die wortelen in de kerkelijke traditie, die herinneren aan het mijnverleden en die het stempel nalaten van de paters MSC. Zij werden al in 1920 uitgenodigd de zielzorg in Overhoven en Stadbroek op zich te nemen door deken Louis Tijssen, zelf een vurig vereerder van het Heilig Hart, zoals zijn grafschrift getuigt.

Deken Tijssen wilde in zijn dekenaat niet zozeer een standbeeld (zoals bijvoorbeeld in Reuver - dat wel de navel van Limburg mag heten - waar in 1925 het Heilig Hartbeeld werd opgericht tegenover het al in 1890 gebouwde gelijknamige klooster) als wel een monument voor het H. Hart, dat feitelijk vorm kreeg in het jaar van zijn dood.

Bijzonder aan de kerk zijn de smalle ramen in de kooromgang met christologische symboliek, vervaardigd in het atelier van Wilhelm Derix, Goch/Kevelaer, en de 10 ramen in de lichtbeuk, waarin de ontwikkeling is te volgen van de glazenier, Pieter Wiegersma, een naam die in Overhoven welhaast in vergetelheid is geraakt.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".