Lectorengroep

In de vieringen hebben lectoren een belangrijke functie. Deze taak bestaat al eeuwenlang in de RK kerk. De lector vertegenwoordigt de kerkgangers en neemt namens hen actief deel aan de viering. De belangrijkste taak van de lector is het voorlezen van de Schriftlezing, de voorbede en het uitreiken van de communie. Een wisselend aantal vrijwilligers voeren deze functie uit.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Werkgroepen'.