H. Vormsel

Bij het vormsel ontvangen we de Geest van God, in gebed, handoplegging en zalving met chrisma, en worden dan als zijn leerlingen de wereld ingezonden om te getuigen in woord en daad van de aanwezigheid van Gods liefde.
In aanmerking voor het heilig vormsel komen kinderen en volwassenen, die gedoopt zijn en hun eerste communie gedaan hebben.

Betekenis van het Vormsel
Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.
Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel wordt je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.
Bij het zalven wordt er gezegd dat je gezalfd wordt met de Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest?
Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Voorbereiding op het vormsel
In bijna alle geloofsgemeenschappen worden voorbereidingstrajecten op het vormsel georganiseerd. Vaak duren deze ongeveer een halfjaar, waarin je met enige regelmaat samenkomt. Vaak zijn geloofsgesprekken en bezoeken binnen en buiten de kerk onderdeel van de voorbereiding.

De vormselviering
Het Vormsel bestaat uit een aantal handelingen. Allereerst spreken de vormelingen samen met alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt de (hulp-)bisschop de vormeling de handen op en vraagt om de gave van de Heilige Geest. Dan wordt de vormeling gezalfd met chrisma-olie.
Als je iemand de hand op de schouder legt, zeg je dat hij of zij op jou kan rekenen. De handoplegging door de bisschop betekent dus dat je op God kunt rekenen. De zalving met olie is om je kracht te geven en om je te tekenen met de Geest van God. De vormselviering is een gemeenschappelijke viering waarin de vormelingen van alle geloofsgemeenschappen gezamenlijk gevormd worden. Deze viering vindt meestal, om de twee jaar, in het voorjaar plaats.
Voor volwassenen die gevormd willen worden geldt een ander traject.

Aanmelden of meer informatie inzake het Heilig Vormsel

Neem contact op met iemand van het Pastoraal Team of het Parochiecentrum voor meer informatie of om uw kind aan te melden voor het Heilig Vormsel.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Levensmomenten'. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb