14. Doornenkroon & spijkers

Het eerste van twee ramen met de passie- of lijdenswerk-tuigen van Christus, ook genoemd de arma Christi = wa-pens van Christus – wapens omdat Hij daarmee de dood heeft verslagen. De doornenkroon symboliseert het begin de spijkers in de voeten het einde van de lijdensweg,

De doornenkroon, als symbool van spot jegens de koning der joden komt voor bij drie evangelisten - niet bij Lucas.

Het meest uitvoerig is het lijdensverhaal van Johannes (19,1-6 / 14-15):

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: “Gegroet, koning van de joden!” en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: “Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.” Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. “Hier is hij, de mens,” zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen zij te schreeuwen: “Kruisig hem, kruisig hem!
Na een tweede ondervraging van Jezus is Pilatus nog minder van diens schuld overtuigd en presenteert hij hem opnieuw aan het volk:

Hier is hij, uw koning.” Meteen schreeuwden ze: “Weg met hem, aan het kruis met hem!”

Klik hier om terug te gaan naar "ramen in de absis".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".