St. Barbara-altaar

Naast de devotie tot het Heilig Hart van Jezus en tot OLV van het Heilig Hart nam de verering van St. Barbara een prominente plaats in. Het St. Barbara-altaar werd in 1941 geplaatst in het linker transept. De beeltenis van de heilige werd later gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Kees van der Laan.

St. Barbara-altaar, 1941, met beeld van K. van der Laan

Was Sint Barbara (4 december) de huishoudster van Sint Nicolaas?

Een van de meest geliefde heiligen in Limburg was de afgelopen eeuw waarschijnlijk de heilige Barbara. Zij is patrones van de mijnwerkers en haar feestdag (4 december) was dan ook vooral in de Limburgse  mijnstreek erg populair. Er zijn diverse kerken, kapellen en broederschappen naar haar vernoemd en tot op de dag van vandaag worden er begin december speciale Barbaravieringen gehouden. Dit jaar staat Barbara weer extra in de belangstelling, omdat het precies 40 jaar geleden is dat de sluiting van de mijnen werd aangekondigd. Nota bene in december, vlak na de Barbara’s feestdag.

Over het leven van Barbara van Nicomedië is maar weinig bekend. Het grootste deel van haar levensverhaal is zelfs legendarisch en vermengd met elementen uit Germaanse tradities.

Barbara moet een knappe vrouw zijn geweest die aan het einde van de 3e eeuw eeuw leefde in het huidige Turkije. Zeer tegen de zin van haar vader bekeerde Barbara zich tot het Christendom. Hij liet haar opsluiten in een toren. Volgens de traditie had die drie ramen, als teken van de Drie-Eenheid. Omdat folteren niet hielp om haar van de nieuwe godsdienst af te houden, greep haar vader naar het zwaard en sloeg hij haar hoofd af. Dit kwam hem duur te staan, want hij stierf ter plekke door blikseminslag.

Zoals Sint Nicolaas elementen van de Germaanse god Wodan heeft overgenomen, zo werden aan Barbara elementen van Wodans vrouw Frigg (of Frii) toegedicht. Een van de verhalen over Barbara luidt dat ze de huishoudster van Sint Nicolaas zou zijn geweest. Samen met de goedheiligman bracht ‘Sinte Berb’ cadeautjes rond. Ook trok zij in de weken voorafgaand aan pakjesavond rond om te kijken of de kinderen wel braaf geweest waren. Ze verstopte ook de zogenaamde ‘tartepommen’ (appeltaartjes). Dit gebruik kwam uit het Duitse Rijnland waar Barbara de begeleidster is van Sinterklaas.

Barbara wordt meestal afgebeeld met een toren. Sommigen meenden daarin ook springstof of een mijnlamp te zien en dat maakt haar tot patrones van de mijnwerkers. Volgens een legende over haar leven wist Barbara haar lot te ontkomen en vluchtte ze de bergen in waar de rotsen zich openden om haar bescherming te bieden. Ook dat zal de ’kompels’ die honderden meters onder de grond werkten hebben aangesproken. Barbara betekent: de vreemdelinge.

Klik hier om  terug te gaan naar "Andere iconen".

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van "Iconen en Symbolen".