Het huwelijk & jubilea

Huwelijk
Twee mensen willen trouwen. Ze gaan naar het gemeentehuis. Maar ze willen ook voor de kerk trouwen, het sacrament van het huwelijk sluiten. Het sacrament van het huwelijk duidt de vereniging van Christus met de kerk aan. Het geeft aan de echtgenoten de genade elkaar te beminnen met de liefde waarmee Christus zijn kerk bemint; de genade van het sacrament vervolmaakt aldus de menselijke liefde van de echtgenoten. In hun verbond met elkaar willen ze doorschemeren van hoe Gods verbond met de mensen altijd was en is: een band van liefde tot het uiterste. Het huwelijk is sinds de 12e eeuw één van de zeven sacramenten. Bijzonder aan het huwelijkssacrament is dat de man en vrouw het aan elkáár toedienen. De rol van de priester is dat hij de officiële getuige is namens de kerkgemeenschap en dat hij het huwelijk inzegent. Voor een kerkelijk huwelijk dienen beide toekomstige echtlieden katholiek gedoopt te zijn. Is éen van beide niet katholiek gedoopt en wenst dit sacrament ook niet te ontvangen maar wil je toch in de kerk trouwen? Dan is het mogelijk een gebedsviering te houden in de kerk. Je trouwt dan niet voor de kerk.

Symboliek
Vaak trouwt de bruid in het wit. De witte kleur doet ons denken aan vreugde en feest, aan zuiverheid en volkomenheid. Dezelfde kleur kleding wordt van oudsher in de kerk gebruikt bij de doop en de eerste communie. De bloemen van het bruidsboeket zijn vrolijke kleurige tekens van leven. In vroegere tijden waren zij een middel om geesten af te weren. Ook staan ze symbool voor liefde en goede wensen.
De ringen die het bruidspaar elkaar geeft drukken de verbondenheid met elkaar uit. Een ring houdt nooit op rond te zijn; in die zin is een ring eindeloos en het symbool van eeuwigheid. Moge ook het huwelijk zo eindeloos en eeuwig zijn. Tijdens de viering worden de ringen gezegend. Hierdoor wordt de belofte die het paar tegenover elkaar heeft uitgesproken bevestigd. Vanaf de huwelijksdatum vervullen de ringen een sterke symbolische waarde.

Aanmelden
Wilt u in de kerk trouwen, neem tijdig contact op met iemand van het Pastoraal Team of met het ParochiecentrumTer voorbereiding vinden er enkele gesprekken plaats met de priester. In overleg wordt de huwelijksviering voorbereid die een persoonlijk karakter kan dragen.

Jubilea
Verschillende parochianen vieren hun dank bij gelegenheid van een jubileum tijdens een weekendviering. Een goed gebruik, om zo de gemeenschap er bij te betrekken. Heeft de familie speciale wensen, dan dient zij tijdig contact op te nemen met het parochiesecretariaat. De voorganger maakt dan met hen verdere afspraken.
Wie een aparte viering wil, kan contact opnemen met iemand van het Pastoraal Team of met het Parochiecentrum.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Levensmomenten'. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb