Beeld pater Jacques Schreurs

Naast de H. Hartkerk in Overhoven, nabij het plein van Gelderhof, staat het beeld van Pater Jacques Schreurs. 

Het standbeeld van Priester-dichter Jacq. Schreurs MSC, geboren op 9 februari 1893 in Sittard, dat in 1983 geplaatst werd op de hoek van de Geldersestraat/ Pater Schreursstraat en op 1 juni 2006 ‘wreed’ van de sokkel gerukt werd, werd in de eerste helft van 2008 herplaatst op de huidige plek waar het nu staat naast de H. Hartkerk van Overhoven, grenzend aan het plein van Gelderhof. 

Het Wijkplatform koos voor de oude plek, met een dusdanige constructie, die herhaling van een poging tot diefstal onmogelijk maakt.

Het beeld, dat na de aanslag afgevoerd werd naar een opslagplaats van de gemeente Sittard-Geleen, werd vervaardigd in het atelier van de heer Phons Brouns uit Heel. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de massief bronzen beeltenis beschadigd is. Zou dit onverhoopt zo zijn dan is in ieder geval het in was gegoten beeld, nog in het bezit van de heer Brouns.

Bron: Wijblad Overhoven, uitgave januari 2008

Op het plakkaat onder het beeld staat:

JACQUES SCHREURS M.S.C.

priester - dichter - schrijver

Sittardenaar van geboorte

1893 - 1966

Kapelaan te Overhoven

1924 - 1937

Wie is pater Jacques Schreurs?

Schreurs overleed op 31 januari 1966 in Weert. Hij was in Overhoven kapelaan tot 1937. Schreurs was een gedreven auteur. Bekende werken die hij schreef zijn o.a. het spel ‘Omnis Terra’ dat in 1932 werd opgevoerd op de Markt in Sittard en later in Utrecht onder toeziend oog van de toenmalige Kardinaal en Hare Majesteit de Koningin. Andere bekende werken zijn o.a. Het Dagboek van een herdershond, een Passiespel in Tegelen, het Stadsspel van Deken Thijssen en tal van gedichten en andere werken. In 1957 kreeg hij de Provinciale Cultuurprijs toegekend. De werken van Schreurs op cultureel en historisch gebied waren voor de gemeente Sittard reden om hem, de Priester dichter, te benoemen tot ereburger van Sittard.

Bron: Wijblad Overhoven, uitgave januari 2008