Het Vermeulen orgel

In de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard, staat een groot pijporgel. 

In het najaar van 1929 werd begonnen met de bouw van de kerk, en op 15 februari 1931 werd de kerk voor het eerst in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door de Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949). Op 2 juli 1934, werd het kerkgebouw, onder rector Van Dinter, tijdens een geweldig parochiefeest, plechtig geconsacreerd door Mgr. Lemmens.

Toen pater Schreurs in 1936 van zijn provinciale overste de vrijheid kreeg, zich geheel aan zijn dichterschap te wijden, kwam in zijn plaats kapelaan Hermans, als jonge, idealistische kapelaan, naar Overhoven. Hij bracht het geld voor de vloer en het orgel bij elkaar. Het orgel werd in gebouwd door de bekende orgelbouwer Gebr. Vermeulen uit Weert. De familie Vermeulen is al eeuwenlang verbonden met de orgelbouw. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1700 te Nederweert. Eind 18e eeuw verhuisde het bedrijf naar Weert. Het orgelbedrijf heeft verschillende generaties gekend en heeft op verschillende werkplekken gezeten. In die tijd sprak men al over samenwerking en fusie. In 1900 verhuisde namelijk een familielid van Vermeulen naar Alkmaar en nam daar het orgelbedrijf L. Ypma over. Het bedrijf maakte zich voortaan bekend onder de naam: Gebr. Vermeulen, Weert en Alkmaar. In 1930 vierde het bedrijf het 200-jarig jubileum. Men had toen reeds een 250-tal orgels gebouwd.

In 1941, toen rector Adriaanse zijn zilveren priesterfeest vierde, kon het orgel in de kerk van Overhoven bespeeld worden.

Het Vermeulen-orgel in de parochiekerk van Overhoven is een “elektro – pneumatisch” pijporgel. Een “elektro – pneumatisch” orgel wil zeggen dat de verbinding tussen de toetsen en het pijpwerk elektrisch gaat. Ook de registers functioneren via elektriciteit. Je hebt ook “mechanische” orgels. Daar is de verbinding tussen toets en het pijpwerk mechanisch. Ook de registers functioneren mechanisch. Maar alle pijporgels hebben iets gemeen: ze hebben lucht nodig voor het pijpwerk. Vroeger maakte men de wind door de blaasbalg te trappen. Nu wordt meestal een windmotor gebruikt die de lucht maakt.

Een pijporgel is een toetsinstrument. Maar omdat een pijporgel ook op lucht werkt (want zonder lucht komt er geen geluid uit de orgelpijp) noemt men een pijporgel ook wel een mechanisch blaasinstrument. Het Vermeulen-pijporgel uit de kerk van Overhoven wordt gebruikt voor de begeleiding van koren, volkszang, solo-instrumenten en uiteraard instrumentale orgelstukken. Het orgel is eigenlijk een “orkest’ waarbij iedere register een apart instrument is. Het orgel telt 20 registers, verdeeld over 2 manualen (ofwel klavieren) en pedaal.

Zie onderstaande de dispositie van het Vermeulen-orgel uit de H. Hartkerk Overhoven.

Onderstaande twee foto's met zicht op het Vermeulen-orgel.

Orgelconcerten

Regelmatig wordt het Vermeulen-orgel gebruikt voor orgelconcerten en overige uitvoeringen. Op zondag 11 juli 2021 heeft er een orgelconcert plaatsgevonden in onze kerk. Het concert werd verzorgd door Rob Waltmans (orgel) en Marie-Jeanne Lemmen (sopraan). U kunt onderstaande de livestream van het orgelconcert terugkijken (het concert begint in de livestream vanaf minuut 26:00).

Maak jouw eigen website met JouwWeb