Werkgroep Gezinsvieringen

De 'Werkgroep Gezinsvieringen' in onze parochie bestaat uit de kapelaan en een aantal vrijwilligers die de verzorging van de gezinsvieringen op zich neemt. In onze parochie zijn er regelmatig gezinsvieringen, die gebonden aan verschillende thema's: St. Franciscus (Dierendag), St. Martinus (Sint Maarten), Kerstmis, Maria-Lichtmis, Veertigdagentijd, Palmpasen, etc. Daarnaast ondersteunt de gezinsvieringwerkgroep de Presentatie-Mis van de Communicanten en de Eerste Heilige Communie.

De werkgroep probeert de kinderen actief in te zetten bij de Eucharistieviering. Zo lezen kinderen teksten voor, spelen ze een toneelstukje of werken op een andere manier mee. De werkgroep onderhoudt contact met de plaatselijke basisschool om de kinderen te benaderen voor een taakje tijdens een gezinsviering. Via het informatiekanaal van de school worden de ouders geïnformeerd over de activiteiten.

Jaarlijks worden er -in samenwerking met de school en de stichting ‘Leif en Leid’- door de werkgroep met de kinderen een palmpaasstok geknutseld. Deze palmpaasstok wordt dan na de Palmpaasviering gebracht naar de bewoners van Gelderhof.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht 'Werkgroepen'.